Vi tilbyr håndverkstjenester med hovedvekt på nybygg, tilbygg, ombygging og rehabilitering av forretnings- og næringslokaler.

Nettverk av underleverandører

Vi har knyttet til oss et bredt, og ikke minst solid, nettverk av underleverandører innen de fleste håndverksmessige fagområder, samt arkitekter, ingeniører og konsulenter. Vi sørger for den nødvendige kompetansen gjennom våre underleverandører, blant annet elektrikere, rørleggere og murere.

Overlat prosjektet til oss
Med godkjenning for ansvarsrett besørger Håndverkskompaniet alt fra innhenting av priser til oppfølging av utførelse, tidsfrister, fakturering og ferdigbefaring. Vi sørger med andre ord for at alle ledd i byggeprosessen blir ivaretatt og fullført innen avtalt tid.

ansvarsrett byggmesterforbundet mester vaatromsnorm