Vi gjør dine utfordringer til våre!

Vi er totalleverandør av alle typer håndverkstjenester og har knyttet til oss et bredt nettverk av samarbeidspartnere innen alle håndverksmessige fagområder. Alle prosjekter gjennomføres til avtalt tid, pris og kvalitet, gjennom sterk forankring i godt håndverk og gode rutiner for prosjektstyring. Våre prosjektledere har mesterbrev. Håndverkskompaniet legger stor vekt på godt arbeidsmiljø og har en lav turn-over av arbeidsstokken.

Les mer