Imprint

Dette imprint ble sist oppdatert den 6. september 2023.

Eieren av dette nettstedet er:

Håndverkskompaniet AS AS
Brobekkveien 115 B, 0582 Oslo
Norge
E-post: post@handverkskompaniet.no
Telefonnr: 23373700
MVA ID: 969 030 357

Juridisk(e) representant(er) for Håndverkskompaniet AS AS:

Sivert Varvin

1. Generelt

1.1 Vi er registrert på Brønnøysundregistrene med lisens- eller registreringsnummeret:

969 030 357

Vi er ikke villige eller forpliktet til å delta i tvisteløsningsprosedyrer for en forbrukervoldgiftsnemnd.

2. Ytterligere informasjon

Vedtektfestet formål: Entreprenørvirksomhet og dertil naturlig tilhørende virksomhet inkludert kjøp og salg av eiendom.