Kompetanseutvikling

Håndverkskompaniet er en opplæringsbedrift og vektlegger løpende kompetanseutvikling av alle våre medarbeidere. Vi jobber aktivt med intern kursing og opplæring i tillegg til at vi benytter eksterne samarbeidspartnere for kursing og lederutvikling. Løpende kompetanseheving er høyt prioritert og vi har en avtale med Ahlqvist som har gjennomført bedriftsinterne årskurs i personlig utvikling, prosjektledelse, salg og lederopplæring. Dette kurset tilbys til alle våre ansatte og er gjennomført de senere årene for et antall av våre ansatte hvert år. Kompetanseutvikling er satt i system med opplæringsplaner og dokumentert opplæring innenfor prosjektledelse, lederutvikling, prosjektgjennomføring og produksjon.