Lillestrøm torv

 

Lillestrøm torv

Ombygging/oppgradering av eksisterende kjøpesenter på Lillestrøm for Steen og Strøm ASA.
Kontrakten var en totalentreprise for Håndverkskompaniet AS på ca 48 mill. Arbeidene bestod i å tette igjen lysgårder og åpne eksisterende dekker til ny stor lysgård,fjerne eksisterende rulletrapper for så og levere og montere 4 nye rulletrapper
samt leveranse av komplett ny glassheis.
Videre ble det utført komplette leietaker-tilpasninger for mange av senterets butikker.
Oppgaven var svært ”kompakt” og komplisert når det gjaldt drift og sikkerhet etc.
Arbeidene ble utført under senterets fulle drift uten forsinkelser i forhold til overleveringer og tap i omsetning.