Håndverkskompaniet er miljøsertifisert.

Sertifiseringen krever at vi må forholde oss til en gruppe generelle krav som gjelder for alle bedrifter samt en rekke særkrav som gjelder for håndverksbransjen. Temaene er internkontroll, HMS, arbeidsmiljø, materialbruk/innkjøp, avfall, energi, transport og forurensing.

I desember 2008 ble Håndverkskompaniet A/S sertifisert som Miljøfyrtårn bedrift. Sertifiseringen krever en innkjøpspolicy som aktivt skal ta miljøhensyn ved anbud og øvrige innkjøp. Vi søker derfor godkjente miljømerkede produkter ved alle innkjøp.

Vi oppfordrer alle våre kunder og forbindelser til å vurdere miljøsertifisering, og aktivt bidra til et bedre miljø.

 

 Her er Håndverkskompaniet sine tidligere Miljøfyrtårn rapporter:

2022, 2021, 2020