Likestilling

Håndverkskompaniet ivaretar krav til likestilling mellom kjønn, men bransjens skjeve kjønnsfordeling gir lav andel av kvinner i Håndverkskompaniet. Vi jobber aktivt for å øke vår kvinneandel gjennom rekruttering av lærlinger, engasjere kvinnelige studenter i sommerjobber med sikte på fast ansettelse etter endt utdannelse. Vi tilrettelegger også for at personer med nedsatt funksjonsevne kan jobbe i bedriften.