Lærlinger

Håndverkskompaniet er grunnlagt og tuftet på godt håndverk, og vi har siden start i snart 30 år hatt lærlinger i gang hos oss. Vi ser det som viktig å ta ansvar og bidra til utvikling av dyktige håndverkere og generell tilvekst til bransjen. Vi tilbyr fagopplæring både til voksne og unge, og ønsker å være en foregangsbedrift for god opplæring i håndverksfag. Vi har som målsetting å ha minst 20% lærlinger i forhold til antall fagarbeidere. Mange av våre lærlinger fortsetter i bedriften etter bestått fagprøve, og utvikler seg videre til dyktige håndverkere og gode ledere.