Digitalisering 

Håndverkskompaniet har identifisert innovasjon og økt digitalisering som viktig for å være aktuelle og konkurransedyktige i årene som kommer. Digitalisering er derfor et eget fokusert strategiområde med egen strategigruppe som løpende jobber med utnyttelse av mulighetene i ny teknologi og digitalisering av prosesser som i dag gjøres manuelt. Vårt mål er å effektivisere, redusere byggekostnader, dokumentere bærekraft, oppnå miljøgevinster, dokumentere effekter av miljøtiltak, samt oppnå høy sikkerhet og godt arbeidsmiljø på våre byggeplasser. Vi jobber med ulike spesifikke tiltak knyttet til dette. Vi bruker våre prosjekter som læringsarenaer for utprøving og evaluering av tiltak og effekter av disse, og implementerer for hele bedriften de løsninger som har god måloppnåelse.

Digital samhandling er i dag avgjørende for gode prosjektresultater. Digitale systemer bidrar til mer effektiv samhandling på tvers av ulike fagområder, og innad i prosjektgrupper og i bedriften. Vi benytter digitale verktøy og løsninger i våre prosjekter for kommunikasjon, oppgaveløsning, koordinering, leveranser, samhandling etc.

Digitale samhandlingsplattformer sikrer best mulig resultat, fjerner feilkilder og fremmer involverende planlegging og effektivisering. Det bidrar til innovasjon og at beslutninger kan fattes tidligere på riktig grunnlag. Vi oppnår større måloppnåelse på frister.