Bistand

Håndverkskompaniet har i flere år gitt bistand til barnehjem og skoler for vanskelig stilte barn i Thailand. Prosjektet ledes lokalt med mål om bærekraftig utvikling.