Torggata bad, 2015-2017

under graving
støping
under støping
bygging
under bygging
under bygging
detaljer i front
nesten ferdigstilt
nesten ferdigstilt
nesten ferdigstilt
ferdigstilling av detaljer

 

Torggata bad

Det ble lagt nytt tak, nye Velux vinduer, total fasade rehabilitering som inkluderte arker ble kledd med kobber, takrenner og nedløp. Fasaden ble så malt med 100% lysåpen maling, etter tett dialog med Byantikvaren  gjennom hele prosessen. Det ble også bygget nytt Inngangsparti til bygget, med massive messingdører ifra Venezia Italia, kobberkledning på vegg, med håndlagde innfelte messing håndløpere med led lys, italienske terrazzo fliser på gulv og trapper. Nytt brannanlegg i hele bygget.

Gammel utetrapp er blitt revet og masser utgravd i forbindelse med etablering av tilbygg til kjelleretasje og tilhørende utetrapp over tilbygget. Tilbygget er støpt med vanntett betong, waterstop og svellebånd for å forhindre vannproblematikk. Elektriske gjennomføringer innstøpt i betongdekket og dekket er tekket med membran og mansjetter rundt gjennomføringene.

Trappekonstruksjonen ble støpt i tre etapper med varmekabler i ramper og inngangspartier og innfelte og skjulte LED-lys. Trappekonstruksjonen ble så slipt og impregnert for å få frem tilslaget i betongen. Granitt-trappeneser er blitt limt langs alle trappetrinn og ramper.  Varmekabler ble lagt foran trappen før granitthellene ble tilbakeført.