Tårnåsen senter

Utvidelse og ombygging av eksisterende senter for Tårnåsen Senter AS v/Profier AS. Kontrakten var en totalentreprise for Håndverkskompaniet AS. Oppdraget har vært å bygge på senteret for utvidelse av næringslokaler, samt å bygge om, og på, en etasje til 14 leiligheter. Arbeidene startet våren 07 og ble overlevert og avsluttet våren 08.