Statens hus Lillehammer, 2009

 

Statens hus Lillehammer

Ombygging av resepsjon hos Fylkesmannen i Oppland på Lillehammer. Arbeidet er utført for Aker Eiendomsdrift AS. Totalrehabilitering av tekniskeanlegg. Nye arbeidsplasser for ansatte i resepsjon og nytt publikumsområde.
Kostandsramme ca 2,5 mill.