Sonja Henie Ishall, 2018-2020


Sonja Henie Ishall

Kultur – og idrettsbygg Oslo KF inngikk en totalentreprise kontrakt med Håndverkskompaniet AS.
Sonja Henie ishall skal være et anlegg for kunstløp, kjelkehockey, ishockey, kortbane og andre is idretter, med tribuneplass til 300 mennesker. Bygget skal også inneholde eget styrkerom, garderober, kontorer, og møterom.
Prosjektet hadde oppstart november 2018, med overlevering oktober 2020.
Konstruksjonsmessig består bygget av plasstøpt betong og valsede stålfagverksdragere. Fasaden skal bestå av glass og granitt, taket skal dekkes med mose, noe som gjør at bygget går godt i lag med omgivelsen i Frognerparken.