Rykkinn Nærsenter, 2013-2015

Oversiktsbilde av byggeplass på Rykkinn
Gravearbeider på Rykkinn
Gravearbeider på Rykkinn
Gravearbeider på Rykkinn
Bilde fra utsiden av gjerdet i byggeperioden
Innsiden av en byggeplass
Bilde fra innsiden i bygge prosessen
Oversiktsbilde i bygge prosessen
detaljer inne
Parkeringshus
Rulletrapp og andre detaljer inne
Detaljer inne, ferdigstilt kjøpesenter
Ferdigstilt MesterGrønn butikk
Detaljer heis
Ferdigstilte bad

 

Rykkinn Nærsenter

Rykkinn Nærsenter utvides med ca 8200 m2, parkering og forretning, og 8000 m2 forretning og fellesarealer skal bygges om mens senteret er i full drift. Arbeidene utføres som totalentreprise for utvidelsen. Kontrakts beløp på ca 115 mill, i tillegg kommer ombyggingen av det eksisterende senteret. Utvidelsen består av rivning av eksisterende parkeringshus, utsprenging av område for tilbygget, grunnarbeider, oppbygning av nytt parkeringshus og forretningslokaler i prefabrikkert betong og noe plass støpt betong. Videre får den nye delen en fasade som bygges opp for å harmonere med det eksisterende senteret, da i tegl og 2 forskjellige farger. Hele den nye delen får nytt teknisk anlegg som sammenkoblet med det eksisterende ved at mye av det eksisterende tekniske anlegget blir bygget om.

Etter ombygging vil Rykkinn nærsenter fremstå som et harmonisk og funksjonelt kjøpesenter med Rullebånd mellom alle plan og flere felter med bambus for å ivareta intimiteten på Nærsenteret.

Uteområdet rundt senteret oppgraderes og senteret vil få meget gode parkeringsmuligheter med da et nytt flott og funksjonelt parkeringshus.

Håndverkskompaniet begynte å bygge i slutten av mai 2013 og den nye delen skal stå ferdig i starten av juni 2014. Oppgraderingen av uteområdene og det eksisterende senteret skal stå ferdig i november 2014.