Ica-huset Sinsen

innvendige detaljer
innvendige detaljer

 

Ica-huset Sinsen

Høsten 07 og våren 08 har Håndverkskompaniet AS foretatt en total ombygging av Icas hovedkontor på Sinsen. Kontrakten var en totalentreprise for Håndverkskompaniet AS. Arbeidene har bestått i å ”renske” 3 etasjer for så å bygge dette opp igjen med nye tekniske anlegg, lys, himlinger og nye overflater. Videre har det blitt laget komplett ny resepsjon, kantine/kjøkken og moderne ny møteromsavdeling.