Grev Wedels plass 9

Grev Wedels plass 9

Grev Wedels Plass 9 ble oppført i 1992. Bygget har et totalt volum på ca. 28 000 kvm fordelt på 7 etasjer og 3 underetasjer. Gjennom revitaliseringen av Grev Wedels Plass 9 skal Storebrand skape et nytt og innovativt næringsbygg. Tidløse materialer, en sterk identitet, gode tekniske løsninger og et lavt klimafotavtrykk er elementer i utviklingen av et fremtidsrettet kontorbygg. Ferdigstilt bygg har ambisjonsnivå til å tilfredsstille energiklasse B. Eksisterende bygning er kartlagt etter prosess og metode i BREEAM-In-Use. Eksisterende bygg er vurdert til nivå «good» og ambisjonsnivå for rehabilitert bygg er nivå «Excellent».
Innovasjon Norge vil fra 02.01.2023 flytte inn som leietakere i 6. og 7. etasje av bygget. Pronto TV og Brønnøysundregistrene er i dag leietakere i bygget i henholdsvis deler av 1. etasje og deler av 2. etasje. Resterende leietakerareal skal etableres som white box. 
Eier av bygget er Storebrand Eiendom.