Majorstuen Flerbrukshall

Håndverkskompaniet har på oppdrag fra Oslo kommune bygget en flerbrukshall 15 meter under bakken. Nye Majorstuen Flerbrukshall er bygd vegg i vegg med Sonja Henie Ishall, og åpner dørene i løpet av januar. Byggeprosessen har tatt to år, og prislappen på prosjektet er rundt 200 millioner kroner til sammen. Grunnarbeidene startet opp i november 2020 og det var tett bygg i mai 2022. Det har i alt blitt fraktet ut 19.000 tonn med sprengstein, det er støpt rundt 3.000 kubikk betong i prosjektet, og hele hallen er kledd i lydabsorberende og brannhemmende finerplater. Taket bæres av fem spesialbestilte ståldragere, som er rundt 27 meter lange og to og en halv meter høye. Bygget ble deretter overlevert til kommunen i desember, og i løpet av januar blir den tatt i bruk av Majorstuen skole.
Den nye hallen er på cirka 2.000 kvadratmeter, fordelt på to underjordiske etasjer. Flerbrukshallen er i den nederste etasjen, og har en spilleflate på 20 x 32 meter. Den er tilrettelagt for basketball, håndball, innebandy, volleyball og badminton, og kan deles inn i tre parallelle gymsaler ved behov.