eksisterende fasade mot karl johans gate
eksisterende fasade mot karl johans gate
eksisterende fasade mot akersgata
håndtverker som arbeider med god sikkerhet
oversiktsbilde
ser himmelen, gjennom et revet hull
rivingsarbeider
riving
riving
riving med gravemaskin
naken vegg
detaljer inne
detaljer inne
byggeplass informasjon, god hms
hms stasjon. helse, miljø og sikkerhet.


Akersgata

Bygget består av Akersgata 35 og Akersgata 39, og har 10 etasjer totalt. Dette er et BREEAM-prosjekt, som vil si at det stilles strenge krav til miljø, stoffer og produkter. Byggherre er Storebrand Eiendom AS, Håndverkskompaniet startet på prosjektet første kvartal i 2016 og bygget skal være ferdigstilt første kvartal 2018.

Prosjektets omfang medfører komplett og komplisert riving innvendig med unntak av eksisterende bærende konstruksjoner. De bærende konstruksjonene i bygget skal erstattes med stålkonstruksjoner.Noe eksisterende bæresystem blir også forsterket. Det skal bygges nye dekker og ny supplerende bærende konstruksjon, samt nye tekniske rom og fellesarealer for både butikk- og kontorlokalene.

Det skal bygges ny lysgård med glassbro og nye heiser, i tillegg til ny fasade mot Akersgata og Karl Johans gata.